Arvot

Elän ja hengitän kulttuuria

Kulttuuri on tärkeä osa oululaista elämää. Minusta elävä kulttuuri kumpuaa asukkaista ja tekijöistä - siksi aion pitää huolta siitä, että kulttuurilla on jatkossakin tiloja ja tilaisuuksia kukkia ja kukoistaa.


​Hyvä kulttuuri on kaikkien tavoitettavissa ja ottaa mukaansa kaikki, jotka siihen haluavat osallistua. Haluan Oulun juhlaviikot, Muusajuhlat ja Taiteiden yöt saavat vaikeissakin oloissa ansaitsemansa ja tarvitsemansa tuen. Jos Oulu on tosissaan pyrkimässä vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi, emme saa unohtaa elävää kulttuuriskeneämme.

Pelkkä rakkaus kulttuuriin riittää minulle syyksi tukea sitä, mutta kulttuurin tukemisella on monia hyötyjä, jotka tukevat talouttamme: kulttuuri lisää hyvinvointia ja viihtyvyyttä - ja ehkäisee syrjäytymistä. Kulttuuri houkuttelee Ouluun sekä asukkaita ja turismia. Se on puhdasta luovaa energiaa, joka luo maailmankuuluisia konsepteja, kuten Ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskisoja.

Kokemukseni oululaisesta kulttuurista kumpuaa useista vuosista akateemisten järjestöjen toiminnasta ja Huutomerkki ry:stä, jossa olen toiminut puheenjohtajana vuodesta 2018 asti. Haluan varmistaa, että päätöksenteossa ei unohdeta, mitä kaikkea kulttuuri oikeasti tarkoittaa.

Oulu kuuluu kaikille ei harvoille

Tasa-arvo ja heikkojen oikeudet ovat minulle tärkeitä. Vapaus ei tarkoita yhtiöiden ja omistajien vapautta tehdä voittoa, vaan kaikkien mahdollisuutta omien valintojen tekemiseen ja mielekkääseen elämiseen - riippumatta perhetaustasta, varallisuudesta tai omasta terveydentilasta.

 

Päätöksenteossa on otettava huomioon saavutettavuus ja vähemmistö näkökulmat, ja kun päätökset koskevat vähemmistöjä, heitä on kuunneltava. Oulussa tämä tarkoittaa myös sitä, että päätöksenteko ei voi koskea vain keskusta-aluetta ja sen lähiympäristöä, vaan koko suur-Oulun aluetta.

Julkiset palvelut ovat hyvinvoinnin tae

Viime syksyn laajat yksityistämistoimet ovat huolestuttavia ja jopa vahingollisia. Yksityistäminen on ideologinen valinta ja hyvin lyhytnäköistä politiikkaa: miten yksityinen, voittoa tuottava palvelu voi olla edullisempi kuin julkinen, yleishyödyllinen vastaava? En ole vielä saanut kysymykseen tyydyttävää vastausta. Yleishyödylliset palvelut, kuten vanhustenhoito, koulutus ja terveydenhuolto on yksinkertaisesti järkevämpää järjestää kunnallisina palveluina, jolloin ne tavoittavat varmasti kaikki - myös ne, joiden palveleminen ei sovi voittotavoitteisiin.

 

Julkisen sektorin ongelmat on korjattava rakennemuutoksilla ja sisäisellä kehittämisellä, ei koko järjestelmän romuttamisella! Kapitalismi ilman valvontaa tuottaa vain voittoa omistajille. Valtion ja kunnan tehtävä on valvoa, ohjata ja rajoittaa sen vahingollisia puolia.

Ympäristöystävällinen Oulu meille ja jälkipolville

Oulun luonto on monipuolista ja kaunista. Oulujoen suiston saaristo, Sanginjoen metsiköt ja viheralueet ympäri kaupunkiamme ovat meidän kaikkien yhteistä tilaamme, joka rikastaa arkeamme pelkällä olemassaolollaan. Valtuustossa pidän huolta siitä, että rikas luontomme pysyy rikkaana.

 

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen ehkäisy ovat valtakunnallisia aiheita, mutta ne koskevat myös päätöksiä kuntatasolla. Minusta on tärkeää, että Oulu kehittyy kestävästi ja ilmastoystävällisesti. Yritystoiminnan tukien kanssa täytyy suosia niitä, jotka sitoutuvat toimimaan kestävästi ja ympäristöystävällisesti. Oululaisilla täytyy olla mahdollisuus valita ekologinen valinta.

 

Ympäristökysymyksissä suurin vastuu ei kuitenkaan ole yksilöllä, vaan yhtiöillä ja valtioilla. Voimme toimillamme varmistaa, että Oulu kantaa kortensa ilmastotalkoissa!

Inhimillistä politiikkaa vasemmistolaisella arvopohjalla

Olen arvoiltani vasemmistolainen, feministi ja antikapitalisti. Perustan mielipiteeni inhimillisille arvoilleni ja tieteelliselle tiedolle - ja olen valmis muuttamaan mielipiteitäni uuden tiedon mukaisesti. Olen ehdokkaana vasemmistoliiton listalla, ja sitoudun puolueen arvoihin ja tavoitteisiin.